Jelentkezés a képzésre

Program

Kapcsolat

Órarend

Szabályzatok

Konferenciák

Blog

Kiadványaink

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar
Szociológia Doktori Iskola
Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program

Az Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program létesítését az EDT 2008-ban hagyta jóvá. Az oktatás 2009 szeptemberében indul.

A program célja, olyan szakemberek elindítása a hazai és nemzetközi tudományos karrierhez vezető úton, akik a társadalmi jelenségeket egymással való összefüggéseikben, kulturális és történeti meghatározottságukban, módszertani megközelíthetőségük sokféleségében képesek látni és vizsgálni. A leendő végzetteknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek önállóan végzett, innovatív megoldásokat eredményező kutatásra, valamint annak nemzetközi tudományos kommunikációs térben történő megjelenítésére.

A képzés során az oktatói kar kiemelten törekszik arra, hogy a végzettek képesek legyenek a megszerzett elméleti tudás átadására és konvertálására az üzleti élet, a közpolitikai döntéstámogatás valamint a nevelés és oktatás művelői számára. El akarjuk érni, hogy a nemzetközi szakmai nyilvánosság fórumain való hatékony jelenlét (konferencia részvétel, publikációk, vendégoktatás és kutatás) technikáinak elsajátítása mellett jártasságot szerezzenek a pályázásban, a pályázati úton hozzáférhető hazai és európai pénzügyi források megszerzésében. Miközben nagy súlyt helyezünk az egyéni képzésre és tanulásra, a versenyre, törekszünk arra is, hogy a hallgatók megtanuljanak kooperálni, képesek legyenek a team munkára, mely nélkül nem lehetséges hatékony részvétel a nemzeti és nemzetközi tudományos életben.

A program megnyitója