A „bűn” kontextusai

Felkérés konferencia részvételre

ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program Kőszeg 2012. április 26-27.

 

Az ELTE Társadalomtudományi Kara Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Programja 2012 április 26-27-én Kőszegen kétnapos konferenciát szervez. A konferencia témája a bűn, történeti, szociológiai, filozófiai, kriminológiai megközelítésben. A konferencia első napján délelőtt két kutatócsoport mutatja be kutatási eredményeit. Az egyik csoport a múlt század 30-as éveiben történt tiszazugi arzénes sorozatgyilkossággal kapcsolatos friss, forrásokon alapuló kutatási eredményeit mutatja be. A másik kutatócsoport Michel Foucault módszerét követve mai magyar szülőgyilkosok történetei által generált auto-és hetero diskurzusokat mutat be. Az első nap délutánján meghívott előadókat kérünk fel arra, hogy fejtsék ki gondolataikat a „bűn” társadalmi-kriminológiai-történeti-filozófiai-teológiai kontextusairól. A résztvevők előre megkapják a két kutatócsoport jelentését, s arra kérjük őket, hogy a konferencia második napján saját szakmai tudásuk alapján értelmezzék a kutatási eredményeket. A konferencián elhangzott előadásokat kötetben kívánjuk kiadni.

A konferenciára várjuk azt ELTE BTK Gazdaság-és Történettudományi Doktori Iskola, a TáTK Szociológiai Doktori Iskola, az ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola és a Pécsi Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskola oktatóit és hallgatóit. A jelentkezéseket kérjük eljuttatni 2012 január 31-ig az ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Programja titkárához, Prazsák Gergőhöz (prazsak@gmail.com).

 

Pályázat

A konferencián való részvétel költségeinek térítése pályázat útján lehetséges. Minden fentiekben megjelölt doktori iskola hallgatói részére négy helyet tudunk biztosítani. A sikeres pályázók számára szállást biztosítunk és útiköltséget térítünk (doktori iskolánként 1 autó üzemanyagköltségét). A pályázó vállalja, hogy a két kutatás eredményeire reflektáló előadást tart a konferencia második napján, melyet a konferencia eredményeit bemutató kötetben publikál. A 30.000-40.000 leütés terjedelmű kész tanulmányok beküldési határideje: 2012. június 1. A pályázat elemei: életrajz, publikációs jegyzék, az előadás absztraktja. A pályázatokat a konferencián résztvevő doktori iskolák oktatóiból álló bizottság bírálja el.

A pályázatokat január 31-ig kérjük elektronikusan elküldeni az ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Programja titkárához.

vissza