ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program évzáró konferenciája, Debreceni Egyetem Soó Rezső Kutatóháza, 2014. június 6-7-8.

Június 6.

15.50-16.00 Megnyitó (Csepeli György)

KÖZÖSSÉGTANULMÁNYOK (Chair: Csepeli György)

16.00-16.20 Miroslav Mavra: Roma Identity in Shutka

16.20-16.40 Soós Kata: A dokumentumfilm és az alkotás, mint az interakciók elemzésének módszere

16.40-17.00 diszkusszió

EGYÉN, TÁRSADALOM, POLITIKA (Chair: Gecser Ottó)

17.10-17.30 Molnár István: A mémek a közösség és az egyén közötti közös erőtérben

17.30-17.50 Nógrádi András: A parlamenti képviselők önreprezentációja és a választási ígéretek a Visegrádi országokban

17.50-18.10 Muchichka László: Ukrajna - a tehetetlen csecsemő

18.10-18.40 diszkusszió

BOGRÁCSOLÁSJúnius 7.

8.30-9.15 Reggeli

A MUNKA ÉS A MUNKÁSOK VILÁGA (Chair: Bodor Péter)

9.30-9.50 Kovács Kamilla: Munkások szabadságfoka a szocializmusban

9.50-10.10 Kállai Gyöngyi: “A munkahelyi Flow nyomában.”

10.10-10.30 diszkusszió

A MÉDIA VILÁGA (Chair: Z. Karvalics László)

10.45-11.05 Hargitai Lilla: A gazdasági szektor hatásai az elektronikus média tartalomszolgáltatására Magyarországon

11.05-11.25 Szombati Orsolya: A szórakoztató média és a politika összefüggései

11.25-11.45 diszkusszió

AZ ONLINE VILÁG (Ropolyi László)

11.45-12.05 Fekete Mariann: Kommunikációs generációk szabadidős tevékenységszerkezete a képernyőkön innen és a képernyőkön túl

12.05-12.25 Kiss Tibor: Erőszakos bűnelkövetők az online társadalomban 

12.45-14.30 Ebéd

A KONFLIKTUSOK ANTROPOLÓGIÁJA (Chair: Papp Richárd)

14.30-14.50 Podhradská Lea: Így volt így lesz (Rongyosok)

14.50-15.10 Szabó Miklós: Kinek a teste? - A megbékélés, megbékítés, és annak antropológiai vizsgálatának lehetőségei népirtások, tömeggyilkosságok és krónikus csoportközi konfliktusok esetén

15.10-15.30 diszkusszió

KONFLIKTUSMENEDZSMENT (Chair: Sík Endre)

15.30-15.50 Sütő Anna: Hungary or hungry? Sztereotípiák a Magyarországon élő nyugat-európai migránsok körében

15.50-16.10 Ébl Zsuzsa: Polgármesterek cigányokkal kapcsolatos előítéletei

16.10-16.30 diszkusszió

GENDER (Chair: Bíró Judit)

16.45-17.05 Bereczky Tamás: Does Gay Marriage Increase the Number of New HIV Infections in the MSM community in Europe?

17.05-17.25 Borzási Sándorné Baricz Mária: A feminizmus rövid áttekintése világszinten, elemző párhuzamban a magyar feminizmus fejlődésével

17.25-17.45 diszkusszió

ÉRTÉKEK (Chair: Murányi István)

18.00-18.20 Fodor Gabriella: Merre járnak a Végvári Vitézek?

18.20-18.40 Sípos Júlia: Tükörkép hangokból

18.40-19.00 diszkusszió

19.00 Zárszó

ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS


vissza