ELTE TáTK

2009/2010 tanév. I. félév.

Hely: 0.100B Cseh-Szombathy terem

Idő: A hét 17.30-19.00

Szociológia Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások ProgramRétegzettség és hálózati kommunikáció

Előadó: Ács PéterIX. 21. Rétegzettség értelmezése (Architektúra, működés. Interface és a műszaki értelemben vett virtuális kommunikáció. Protokoll.)

Hogyan működik a számítógép? Hogyan válik ez érthetővé? Tervezettség és esetlegesség. Komplexitás legyűrése. Funkció és működés dinamikája. A működés, mint mintázat.X.05. A kommunikációról (Cselekvés és kommunikáció viszonya.)

Mit jelent a megértés? A tranzaktív megközelítés elégtelenségei. Hogyan jelenik meg a másik koncepciója? A mintázat, mint viselkedés.X.19. Virtuális és mimetikus ágens. (Hogyan válik érthetővé a színtér.)

Az ágens koncepciója. A koncepciói önkényessége. A mintázat vonatkozásai.XI.02. Mintázatok és digitalizálás (Döntés a lényegesről)

Mintázatból mintázat. Ha a mintázat nem csupán nyers, akkor lehetnek lényeges és nem lényeges elemei. A mintázat átalakítása. Az átalakítás lehetőségei. Az alakfelismerés általános problémája.XI.16. Hálózati kommunikáció és társadalom (Intézmény - kollektívum)

Komplex ágensek. Komplex ágensek működése és a hálózat. A használat és használatra vonatkozó tudás.XI.30. Kommunikáció rétegzettsége és a kondicionális participáció

A kommunikáció és kommunikációról való tudás eltérése. A participáció feltételezése.

Források:

Cragan, John F – Shields, Donald C. 1998 Understanding Communication Theory, The Communicative Forces for Human Action. Boston, Allyn and Bacon.

Hamp Gábor 2006 Kölcsönös tudás. Kommunikáció és megismerés. Budapest, Typotex.

Horányi Özséb szerk. 2003 Kommunikáció I. Budapest, Generál Press.

Horányi Özséb szerk. 2007 A kommunikáció, mint participáció. Budapest, Typotex.

Luhmann, Niklas 2009 [1984] Szociális rendszerek. [Soziale Systeme] Társadalomelmélet – kommunikációtudomány sorozat. Budapest, AKTI – Gondolat.

Mead, George Herbert 1973 [1934] A pszichikum, az én és a társadalom. [Mind, Self and Society.] Budapest, Gondolat.

Ropolyi László 2006 Az Internet természete. Budapest, Typotex.

Rosengren, K. E.  2004 [2000] Kommunikáció.[Communication. An intruduction.] Társadalmi kommunikációs sorozat. Budapest, Typotex.

Tanenbaum, A. S. 1992 [1980] Számítógép-hálózatok. [Computer Networks.] Budapest, Novotrade.Acs, P. A hálózati kommunikációról. (Kéziratos szövegek.)

vissza