ELTE TáTK

2009/2010 tanév II. félév

Hely: 0.100A terem

Idő: A hét 16,00-17,30

Szociológia Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások ProgramDevianciapolitika

Előadó: Bíró Judit

birojudit1@t-online.hu

fogadó óra: hétfő 15-16 és csütörtök 10-11, 2.53bA kurzus témája: a nem-normatív jelenségek menedzselésére felállított intézményrendszerek – büntető-igazságszolgáltatás, közegészségügy, szociálpolitika stb. – kontextualizálása, funkcióik és diszfunkcióik történeti-kulturális meghatározottsága.

A kurzus célja, hogy a deviáns társadalmi jelenségeket (bűnelkövetés, szenvedélyvezérelt viselkedés stb.) és kontrolláló-szankcionáló ágenseiket interdiszciplináris értelmezési keretben mutassa be.

A kurzus interaktív jellegű, amit az előzetesen kiosztott handout-ok segítenek (a tematikában dőlt betűvel jelölve).

A vizsgára bocsátás feltétele: az egyik ajánlott irodalom írásbeli elemzése tudományos esszé formájában, min. 30-max. 40 ezer karakter terjedelemben. Benyújtásának határideje: 2010. április 15. nyomtatott változatban a 2.129-ben lévő fachomba és elektronikus verzióban a fenti e-mail címre.

A kurzus szóbeli kollokviummal zárul – a kötelező irodalmakból.február 8.

Biopolitika

Dr. Soproni Elek: Cigánykérdés (1940) In.: Hivatalos falukutatók. A vidéki Magyarország leírása 1930 és 1940 között. (Szerk.: Bíró Judit) PolgART, 2006. pp.499-508.

Kötelező irodalom:

Michel Foucault: A „kormányozhatóság”. In.: Foucault: A fantasztikus könyvtár. Pallas-Attraktor, 1998. pp.106-124.

Ajánlott irodalom:

Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. Kossuth Kiadó, 1986. 194 l.február 22.

A normális deviáns

Aron Gurevics: A sagák személyiségképe. In.: Az individuum a középkorban. Atlantisz, 2003. pp.50-73.

Kötelező irodalom:

G.H. Mead: Az én. In.: Mead: A pszichikum, az én és a társadalom. Gondolat, 1973. pp.173-286.

Ajánlott irodalom:

Kerényi Károly: Hérosztörténetek. Bevezetés. In.: Kerényi: A görög mitológia II. Szukits Kiadó, 1997. pp. 159-170.

március 8.

Élet-regulációk

Jelentés az Agitációs és Propaganda Bizottság részére az alkoholizmus elleni küzdelem helyzetéről. Az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztály jelentése, 1977. február 28. (M-KS-288-41/279.őe.)

Kötelező irodalom:

Ludassy Mária: Az emberi jogok kétfajta fogalmáról. In: Ludassy: Téveszméink eredete. Atlantisz,1991. 60-72 .l.

Ajánlott irodalom:

Neal Stephenson: Snow Crash. (1992) Metropolis Média, 2006. 420 l.

március 29.

A reflexivitás kényszere

A mentális- és viselkedészavarok osztályozása BNO-10 szerint (WHO-MPT 1994). In.: A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása. Népjóléti Minisztérium, 1995.

Kötelező irodalom:

Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Medicina, 2006

Ajánlott irodalom:

Nils Christie: A fájdalom korlátai. Európa, 1991.

április 19.

A normális reprezentációja

Csehy Zoltán: A párbeszédbe szorult én. (Humanista önreprezentáció és énformálás a Quattrocento idején és napjainkban.) In.: A szöveg hermaphrodituszi teste. Tanulmányok a humanizmus, az antikvitás és az erotográfia köréből. Kalligram, 2002. pp. 11-52.

Kötelező irodalom:

E. Grassi: A szép ontológiai jelentéséről. In.: Grassi: A szépség ókori elmélete. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1997. pp.34-65.

Ajánlott irodalom:

U. Eco (szerk.): A rútság története. Európa, 2007.

május 3.

Szülőgyilkosok

01’ vallomása. Szeged, Csillagbörtön, 2009 (kézirat) (Csepeli Györggyel és Birtha Magdolnával közös kutatásunkból)

Kötelező irodalom:

Tengelyi László: A felelősség álláspontja. In.: Tengelyi L.: A bűn mint sorsesemény. Atlantisz, 1992. 191-233.pp.

Ajánlott irodalom:

Jonathan Littel: Jóakaratúak. (Eumeniszek). (Fordította: Tótfalusi Ágnes). Magvető, 2009. 1179 l.


vissza