Értékek nemzetközi összehasonlító kutatása (PhIntV23)Oktatók: Csepeli György, Prazsák Gergő

Hely: 0.100 C

Idő: A hét, 12.00-13.30Annotáció:

Az értékeknek kulcsszerepük van mind a társadalom, mind a személyiség integrációjában. Az értékek nehezen operacionalizálhatóak. Több évtizede zajlik a világban és Európában az értékek kutatása. A gazdag empirikus anyag nincs arányban az elméleti reflexióval. A kurzus során néhány jól ismert nemzetközi összehasonlító kutatás (World Values Survey, European Values Study, European Social Survey) adatbázisainak vizsgálata alapján bemutatunk néhány eredményt, melyeket a longitudinális-összehasonlító megközelítés révén kapunk. Ezáltal remélhetően az érték-kutatások erősségeit és gyengeségeit egyaránt szemléltetni tudjuk.

A kurzus teljesítése:

A vizsga egy-egy érték probléma önálló vizsgálati eredményeinek bemutatása kvantitatív vagy kvalitatív módszer használatával.

Menetrend

IX.09.

Lét és érték

Az értékkutatás dilemmái.

IX.23.

Az empirikus szociológiai érték-kutatás lehetőségei

A kérdőívek

Bemutatjuk a kérdőíveket. Kiválasztjuk a vizsgálandó kérdéseket. (European Values Study, World Values Survey, European Social Survey, International Social Survey Program)

X.07.

Elégedettség és boldogság

Megnézzük, hogy a világban 1990 és 2005 között hogyan alakult a személyes jó érzés az egyes országokban.

- élettel való elégedettség, boldogság és a gazdasági helyzet összefüggései (kontextuális elemzés)

- élettel való elégedettség, boldogság az elmúlt évtizedekben Magyarországon

- az ESS adatfelvételei alapján az élettel való elégedettséghez és a boldogsághoz vezető út meghatározó dimenziói

XI.04.

Értékek és digitális egyenlőtlenségek

Értékek szerepe a korszerű infokommunikációs eszközök használatában.

XI.18.

Anómia-tűrés

Értékek és az értékekkel szembeni ellenállás

XII.02.

Értékek és kultúra

Egyéni cselekvések és kulturális meghatározottságok.Irodalom

Berger, P.L. Luckmann, T. 1988. A valóság társadalmi felépítése. Budapest: Jószöveg

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban.

Heidegger, M. 2003. Nietzsche mondása. „Isten halott”. In Heidegger, M. Rejtekutak. Budapest: Osiris. pp. 183-232.

Riesman, L. 1973. A magányos tömeg. Budapest: KJK

Váriné Szilágyi, I. (szerk.) 2003. Értékek az életben és a retorikában. Pszichológiai Tanulmányok XIX. Budapest: Akadémiai

Váriné Sz. Ibolya. 1987. Az ember, a világ és az értékek világa. Budapest: Gondolat


vissza