ELTE TáTK

2014/2015 tanév. I. félév.

Hely: 0.100A

Idő: 10.00-11.30

Szociológia Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások ProgramNemzetek Európában

Előadók: Csepeli György, Prazsák GergőA kurzus célja:

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a nemzetek kialakulásához vezető társadalmi folyamatokkal, a nemzet meghatározás dilemmáival. Bevezetést kapnak a nemzeti érzés-és tudat vizsgálatához szükséges alapfogalmakba, módszerekbe.IX.8. A nemzeti lét dilemmái

Ősi vagy modern? Folyamatos vagy megszakított? Természetes vagy szerkesztett? Kollektív vagy individuális? Kulturális vagy politikai?IX. 22. A nemzettéválás

Államnemzetek és kultúrnemzetek. A közép-kelet-európai kis nemzetek fejlődés modellje. Kisebbségek.X.6. A nemzeti érzés és tudatvilág

A társadalmi identitás. A nemzeti kategória beépülése a társadalmi identitásba. A spontán nemzeti identitás. Kognitív szerkezetek. Ideológiák. Patriotizmus és nacionalizmusX.20. A nemzeti büszkeség és igazolása

A pozitív identitás szükséglete. A nemzeti büszkeség igazolása. ISSSP adatbázis alapján képzett nemzeti büszkeség modellek az egyes európai országokban.XI.24. Tekintélyelvűség, antiszemitizmus, kirekesztés és nemzeti azonosulás

A nemzethez tartozás ismérvei. “Ascribed” és “achieved” tagság. A nemzet szeretete és a kirekesztés. Xenofóbia.Követelmény

Az előadókkal való megbeszélés alapján a hallgatók egy 15-20 oldalas dolgozatot írnak egy általuk választott témából.

Irodalom

Csepeli, Gy. 1992. Nemzet által homályosan. Budapest: Századvég

Csepeli, Gy., Örkény A., Székelyi, M. 2002. Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-Medencében. Budapest: Balassi

Csepeli Gy., Prazsák, G. 2011. Az el nem múló feudalizmus. Társadalomkutatás. 29.1. 63-79.

Kántor, Z. (szerk.) 2004. Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Budapest: Rejtjel

Örkény, A., Székelyi M., Csepeli Gy. Poór J., Várhalmi Z. 2007. Nemzeti érzés és Európai identitás. Budapest: Balassi


vissza