ELTE TáTK

2015/2016 tanév. I. félév.

Hely: 6.53

Idő: 11.45-13.15

Szociológia Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások ProgramÉrtékek nemzetközi összehasonlító kutatása

Előadó: Prazsák Gergő

A kurzus célja

A kurzus során a hallgatók megismerkednek az értékprobléma filozófiai, szociológiai és szociálpszichológiai dilemmáival.  Bevezetést nyernek az értékek kutatásával foglalkozó nemzetközi kutatások vizsgálatába és eredményeibe. Az értékeknek kulcsszerepük van mind a társadalom, mind a személyiség integrációjában. Az értékek nehezen operacionalizálhatók. Több évtizede zajlik a világban és Európában az értékek kutatása. A gazdag empirikus anyag nincs arányban az elméleti reflexióval. A kurzus során néhány jól ismert nemzetközi összehasonlító kutatás (World Values Survey, European Values Study, European Social Survey) adatbázisainak vizsgálata alapján bemutatunk néhány eredményt, melyeket a longitudinális-összehasonlító megközelítés révén kapunk. Ezáltal remélhetően az érték-kutatások erősségeit és gyengeségeit egyaránt szemléltetni tudjuk.IX.14. Az értékprobléma

A társadalmi lét és az értékek. Relativizmus vagy univerzalizmus? Harc vagy konszenzus? Az értékek funkciói és működése. Lét és érték.

IX.28. Az értékvizsgálat módszerei

Nem beavatkozó és beavatkozó módszerek. Zárt és nyílt kérdések. Projektív technikák. Allport és Vernon, Rokeach, Hofstede, Inglehart, Schwartz érték tesztjei

X.12. Nemzetközi érték kutatások adatbázisai

Wordl Value Survey. European Value Survey. European Social Survey.

XI.02. Történeti-kulturális régiók és érték-térképek

A világ érték-térképei. Európa történeti régiói és az értékek. Kollektivizmus és individualizmus, tradíció és újítás.

XI.16. Anómia-tűrés

Értékek és az értékekkel szembeni ellenállás.

XI.30. Értékkutatás a gyakorlatban: a marginalitás kultúrái

Hajléktalanok, problémás szerhasználók, bűnözők, HIV fertőzöttek kultúrái az értékek tükrében.Követelmény

Az előadóval való megbeszélés alapján a hallgatók egy 10-15 oldalas dolgozatot írnak egy általuk választott témából.

Irodalom

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban.

Heidegger, M. 2006. Nietzsche mondása: “Isten halott.” In Heidegger, M. Rejtekutak. Budapest. 183-232.

Huntington, S. 2008. A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest: Európa

Prazsák, G. 2015. Marginális csoportok értékrendszerei. In Kultúra és közösség. No.1. pp.117-133

Prazsák, G. 2013. Kultúrák közötti meg(nem)értés. In Kulcskérdések a társadalomtudományban. Budapest: ELTE TáTK pp. 255-333

Váriné Szilágyi Ibolya. 1987. Az ember, a világ és az értékek világa. Budapest: Gondolat.
vissza