Bevezetés az SPSS-be

Oktató: Prazsák Gergő

Hely: 6.79

Idő: 10.00-11.30Annotáció:

A kurzus célja az empirikus társadalomkutatás egyik gyakran igénybe vett eszközének (SPSS) gyakorlati elsajátítása és a programcsomag használatával nyert elemzések interpretációja. Ennek megfelelően atipikus előadásról van szó: az előadás során bemutatott eljárások gyakorlati használata is a kurzus tárgyát képezi.A kurzus teljesítése:

A hallgatók minden óra végén házi feladatokat kapnak, melyek az órán bemutatott technikák önálló megismétlésére, további alkalmazásaira épülnek. A kurzus teljesítésének egyik feltétele a házi feladatok elkészítése. A kurzus számítógépes vizsgával zárul, ahol a hallgatók az SPSS és a rendelkezésükre bocsátott adatbázis használatával válaszolják meg a tesztkérdéseket.Menetrend

2010.09.20. Módszertani bevezető, SPSS kezdeti használata

Az SPPS programcsomaghoz való hozzáférés.

Az empirikus társadalomkutatások helye a társadalomkutatásban. Változók, mérési szintek. Leíró statisztikák.

Az SPSS ablakai.2010.10.04. Ismerkedés az SPSS-el

Változók az SPSS-ben. Adatbázis készítés, adatbázis kezelés. Az adathiány.2010.10.18. Transzformáció

Leíró statisztikák számítása. Változók képzése. A minta. A súly. Az eloszlás.2010.11.01. Összefüggések és okság: kereszttábla

Hipotézisvizsgálat. Kategoriális összefüggések. Lazarsfeld-paradigma. Függetlenségvizsgálat. Szignifikancia. (khí négyzet, az összefüggés erősségét mérő változók)2010.11.15. Összefüggések és okság: ANOVA

Egy és többutas variancianalaízis. F próba.2010.11.29. Esettanulmány

A megismert eljárások szintetizálása, konkrét hipotézis összetett vizsgálata és interpretációja.2010.12.13. Esettanulmány

A megismert eljárások szintetizálása, konkrét hipotézis összetett vizsgálata és interpretációja.Irodalom:

Babbie, E. 2008. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi

Freedman, D. Pisani, R. Purves R. 2005. Statisztika. Budapest: Typotext

Hunyadi, L. Mundruczó, Gy. Vita, L. 1997. Statisztika. Budapest: Aula

Rudas, T. 1998. Hogyan olvassunk közvéleménykutatásokat? Budapest: Új Mandátum

Sajtos, L. Mitev, A. 2007: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea

Székelyi, M. Barna, I. 2008: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Budapest: Typotex


vissza