ELTE TáTK

2014/2015 tanév. II. félév.

Hely: 6.79

Idő: 14.00-15.30

Szociológia Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások ProgramBEVEZETÉS AZ SPSS-BE 2.

Előadó: Prazsák GergőA kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az SPSS programcsomag komplex alkalmazását. A kurzus során a Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont 2010-es és 2013-as adatfelvételeivel, az „Új tekintélyelvűség” vizsgálatsorozattal dolgozunk (http://prazsak.hu/kurzusok/km_2010/km_2010.html ).

 

Követelmények

Órai részvétel, házi feladatok határidőre való elkészítése. A kurzus végén minden hallgató (esetleg párban) az előadóval előzetesen egyeztetett témában prezentációt tart, továbbá egy 5-10 oldal terjedelmű dolgozatot készít az adatbázis(ok) feldolgozásából.

Tematika:

- hipotézis-készítés, hipotézisvizsgálat

- változók transzformálása, új változók kialakítása

- változók mérési szintjeinek megfelelő változók közötti kapcsolatok vizsgálata

- kontroll: további változók modellbe emelése

- longitudinális, keresztmetszeti és panelvizsgálat

 

irodalom:

Csepeli György, Murányi István, Prazsák Gergő 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon. Társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai. Budapest: Apeiron

Freedman David, Pisani Robert, Purves Rogers 2005. Statisztika – Módszerek a társadalomkutatásban. Budapest: Typotex

Németh Renáta, Simond Dávid: Társadalomstatisztika. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_21_Nemeth_Renata-Simon_David_Tarsadalomstatisztika_magyar_es_angol_nyelven/adatok.html

Rudas Tamás 1998. Hogyan olvassunk közvéleménykutatásokat? Budapest: Új Mandátum

Sajtos László, Mitev Ariel. 2007. SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea

Székelyi Mária, Barna Ildikó 2008. Túlélőkészlet az SPSS-hez: többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára. Budapest: Typotex


vissza