ELTE TáTK

2013/2014 tanév. II. félév.

Hely: 0.100A

Idő: 14.00-15.30

Szociológia Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások ProgramTársadalmi jelenségek és folyamatok modellezése

Cél: A kurzus speciális módszerek előnyeit és korlátait elemzi. A kurzus során a résztvevők kutatási terveinek „átbeszélésére” is sort kerítünk. Kutatás tervet a tantervben szereplő bármely témából lehet kialakítani. Ehhez egy vázlatot és a tervezett előadás egy tízperces bemutatását a vizsgaidőszak elejére szervezett többletórára kell kidolgozni.

Előadó: Sík Endre1, Az idő a mérlegelése és a szatelit-számla

            A háztartási termelés pénzértéke (Szép Katalinnal). TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok, 21. szám, 2000, TÁRKI, Budapest., átdolgozva, Statisztikai Szemle, 2001. 7. sz. 596-612. old. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a406.pdf

Etüdök az élet üteméről (Giczi Johannával és Altorjai Szilviával). Századvég, 2003, 28(2): 3-40. http://www.szazadveg.hu/files/kiadoarchivum/etud.doc

Az otthoni munka és a teljes élet (Sebők Csillával). Statisztikai Szemle, 2004,, 82(2):152-172.http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2004/2004_02/2004_02_151.pdf

 

2, Lehetetlen mérések: a korrupció és az informális gazdaság mérése

Sik Endre (2000) A rossz, a rosszabb és a legrosszabb. Café Bábel, 1. szám, 101-110. old.

Sik Endre: (1996) Traktátus az informális gazdaság és a feketemunka terjedelmének megismerhetetlenségéről általában és a posztszocialista átalakulás során különösen. In.: Rejtőzködő jelen, Hirschler Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 244-293. old.

3, A kontrollált kísérlet

Diszkrimináció a plázában (2007) (Pálosi Évával és Simonovits Borival) Szociológiai Szemle 3-4 sz. 135-148 old. http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-851/szoc_szemle_2007_2/TPUBL-A-851.pdf

 Adalékok a diszkrimináció tesztelés kutatási problémáinak megértéséhez (2012) (Simonovizs Borival) in: A diszkrimináció mérése. szerk.: Sik Endre és Simonovits Bori, TáTK, Budapest 202-235 oldal

http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Diszkriminacio_merese.pdf

4, A készen kapott kísérlet

A diszkrimináció mérése készen kapott kísérletek (KKK) segítségével (2012) (Horzsa Gergellyel) in: A diszkrimináció mérése. szerk.: Sik Endre és Simonovits Bori, TáTK, Budapest 186- 201 oldal

 http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Diszkriminacio_merese.pdf

5, A kapcsolati tőke

Sik Endre (2011) A kapcsolati tőke szociológiája, Eötvös, Budapest

6, A test mint társadalmi tényező


vissza