ELTE TáTK

2009/2010 tanév. II. félév.

Hely: 0.100A terem

Idő: B hét 17.30-19.00

Szociológia Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások ProgramA politika diszkurzív szereplői

Előadó: Szabó Márton, egyetemi tanár

A kurzus témája a közéletből jól ismert sokféle politikai szereplő bemutatása és elemzése a diszkurzív politikatudomány nézőpontjából. Ezek a szereplők nem intézmények vagy objektív érdekek hordozói és kifejezői, hanem nyelvileg formált kommunikatív-diszkurzív konstrukciók, melyeket maguk az érintettek hoznak létre és alakítanak, bizonyos feltételek s szabályok szerint, és így válnak a politikai élet meghatározóivá. A gazdagon tagolt képlékeny realitást az otthonosság metaforájával leírható közelség-távolság révén tesszük áttekinthetővé, a politikai idegen középpontba állításával, az ellenségtől önmagunkig: veszélyes–barátságos (1-4 téma), érvénytelen–érvényes (5-7 téma), ismeretlen–ismerős (8-10 téma) szereplők.

Első foglalkozás: 2010. február 15. (hétfő, 17.30–19.00)

Bevezető megbeszélés.

Tájékoztató a programról. A feldolgozás módjának megbeszélése. A feladatok kiosztása.Második foglalkozás: 2010. március 1. (hétfő) 17.30–19.00

1. Támadó idegen: az ellenség. Közellenség. Abszolút ellenség. Láthatatlan ellenség. A semleges fél. Igazságos háború és közösségi önzés.

(1. fejezet: 37–54. p.)

2. Hódító idegen: a megszálló. Fegyverek beszéde és a katona. A hódító beszéd struktúrája. A leigázott és megszólalásának lehetőségei. Tettetés, mellébeszélés, gúny.

(2. fejezet: 55–69. p.)Harmadik foglalkozás. 2010 március22. (hétfő) 17.30–19.00

3. Kirekesztett idegen: az ellenség nyelvi megkonstruálása. Átdefiniálások. Aszimmetrikus. megnevezések. Szemantikai oppozíciók. Sztereotipizálás. Kinyilatkoztatás.

(3. fejezet: 71–83. p.)

4. Politikai ellenség: a szembenállások világa. A politikai gonosz. A politika mint harc. Ellenségek közös világa.

(4. fejezet: 85–95. p.)Negyedik foglalkozás 2010 április 12 (hétfő) 17.30–19.00

5. Akkreditált idegen: a diplomata. Az érdekek nyelvtana. A formák beszéde. Rögzítés és elválasztás. Fikció és politika.

(5. fejezet: 101–112. p.)

6. Individuális idegen: a migráns. Elbocsátás és elválás. Határátlépés. A befogadás stációi és a megérkezés. A ház ura.

(6. fejezet: 113–123. p.)Ötödik foglalkozás. 2010 április 26. (hétfő) 17.30–19.00

7. Rivális idegen: politikai ellenfelek. Identitásküzdelmek. Intézményesített ellenfél: a pártokról. Ellenfél vagy ellenség.

(7. fejezet: 25–143. p.)

8. Politikai közömbös: a közember. A képviselet mint közvetítés és helyettesítés. A közember mint állampolgár. A választópolgár nem választása.

(8. fejezet: 149–161, 178–184. p.)Hatodik foglalkozás. 2010 május 10. (hétfő) 17.30–19.00

9. Független idegen. Kritikai értelmiségi. Politikai példaképek és utópiák. A közösség politikai vendégei.

(9. fejezet:185–199. p.)

10. Szövetségesek és szövetségek. A szövetkezés képessége: önállóság és egység. Integráció és szecesszió: diszkurzív szövetkezés. Tárgyalások, elvek, kompromisszumok. A szavak intézményesedése.

(10. fejezet: 201–219. p.)Irodalom

Jegyzet:

Szabó Márton (2006): Politika idegen. A politika diszkurzív szereplőinek elméleti értelmezése. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 236. p.

További olvasmányok:

Edelman, Murray (2004 [1964]): A politika szimbolikus valósága. Fordította: Hidas Zoltán. Budapest: L’ Harmattan Kiadó.

Koselleck, Reinhart (1998[1994]): Ellenségfogalmak. Fordította: Szabó Márton. Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. 12–23. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó.

Lasswell, Harold (2000a [1949]): A hatalom nyelve. Fordította: Kiss Balázs. Szabó Márton – Kiss Balázs – Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. 11–27. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, Universitas.

Münkler, Herfried (2004 [2001]): Háborúban vagyunk? Terroristák, partizánok és a háború új formái. Fordította Szabó Márton. Politikatudományi Szemle XIII. évfolyam, 2004. 3. szám: 59–69 p.

Ricoeur, Paul (1998 [1967]): Erőszak és nyelv. Fordította: Boda Zsolt. Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. 124–136. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó.

Schwab, George (1998 [1987]): Enemy vagy Foe: a modern politika konfliktusa. Fordította: Szabó Márton. Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. 39–55. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó.

Szabó Márton (2003): A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. Budapest: L’Harmattan Kiadó.

E-book: http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b170/index.html

Szabó Márton (2007): Ellenfél és ellenség a politikában. In Politikatudományi Szemle 2007, XVI. évfolyam 1: 9–22. p. on-line: http://www.poltudszemle.hu/szamok/2007_1szam/2007_1_szabom.pdf
Szamosi Gertrúd (1996): Posztkolonialitás. Helikon XLII. évf. 4: 415–429.

A feldolgozás módja

A kurzus témáinak feldolgozása szemináriumi foglalkozás során történik, ami hármas feladatot jelent:

1. Referátum

Mindenki szabad vállalás alapján egy rövid (kábé 10-15 perces) referátumot ad elő a tematikában megadott 10 témák egyikéről, vagy azok egy részéről.

2. Kérdések

Minden résztvevőnek el kell olvasnia az egyes témákhoz megadott irodalmat (a „Politikai idegen” című könyvének részletét), és ez alapján írásban meg kell fogalmaznia minimum egy kérdést vagy problémát, amit nyilvános megvitatásra ajánl a szeminárium résztvevőinek. A kérdés(eke)t a szeminárium végén le kell adni a tanárnak.

3. Vita, beszélgetés

Aktív részvétel a szemináriumi foglalkozáson. Az érdemjegy alapja a referátum, a kérdések jellege és a foglakozási aktivitás.Budapest 2010. január

vissza