ELTE TáTK

2013/2014 tanév. II. félév.

Hely: 0.100A

Idő: 10.00-11.30

Szociológia Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások ProgramA politika diszkurzív szereplői

Előadó: Szabó MártonA kurzus témája a közéletből jól ismert azon politikai szereplők bemutatása és elemzése, akik nem politikai szervezetek és intézmények szerephelyeihez kötődnek, hanem a politizálók interaktív értelmezési szabályokat követve maguk teremtik és alakítják őket. A gazdagon tagolt képlékeny diszkurzív realitást a kurzus alapjául szolgáló jegyzet/könyv az otthonosság metaforájával leírható közelség-távolság révén teszi áttekinthetővé a politikai idegen középpontba állításával, aki lehet veszélyes, érvénytelen és ismeretlen politikai szereplő.

Tematika és program

2014. február 17.

Bevezető megbeszélés.

Tájékoztató a programról. A feldolgozás módjának megbeszélése. A feladatok kiosztása.2014. március 3.

Támadó idegen: az ellenség. Közellenség. Abszolút ellenség. Láthatatlan ellenség. A semleges fél. Igazságos háború és közösségi önzés.

(1. fejezet: 37–54. p.)

Hódító idegen: a megszálló. Fegyverek beszéde és a katona. A hódító beszéd struktúrája. A leigázott és megszólalásának lehetőségei. Tettetés, mellébeszélés, gúny.

(2. fejezet: 55–69. p.)2014. március 31.

Kirekesztett idegen: az ellenség nyelvi megkonstruálása. Átdefiniálások. Aszimmetrikus megnevezések. Szemantikai oppozíciók. Sztereotipizálás. Kinyilatkoztatás.

(3. fejezet: 71–83. p.)

Politikai ellenség: a szembenállások világa. A politikai gonosz. A politika mint harc. Ellenségek közös világa.

(4. fejezet: 85–95. p.)2014. április 14.

Akkreditált idegen: a diplomata. Az érdekek nyelvtana. A formák beszéde. Rögzítés és elválasztás. Fikció és politika.

(5. fejezet: 101–112. p.)

Individuális idegen: a migráns. Elbocsátás és elválás. Határátlépés. A befogadás stációi és a megérkezés. A ház ura.

(6. fejezet: 113–123. p.)2014. április 28.

Rivális idegen: politikai ellenfelek. Identitásküzdelmek. Intézményesített ellenfél: a pártokról. Ellenfél vagy ellenség.

(7. fejezet: 25–143. p.)2014. május 12.

Politikai közömbös: a közember. A képviselet mint közvetítés és helyettesítés. A közember mint állampolgár. A választópolgár nem választása.

(8. fejezet: 149–161, 178–184. p.)

Független idegen. Kritikai értelmiségi. Politikai példaképek és utópiák. A közösség politikai vendégei.

(9. fejezet:185–199. p.)Irodalom:

Szabó Márton (2006): Politika idegen. A politika diszkurzív szereplőinek elméleti értelmezése. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 236. p.

További olvasmányok:

Edelman, Murray (2004 [1964]): A politika szimbolikus valósága. Fordította: Hidas Zoltán. Budapest: L’ Harmattan Kiadó.

Koselleck, Reinhart (1998[1994]): Ellenségfogalmak. Fordította: Szabó Márton. Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. 12–23. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó.

Münkler, Herfried (2004 [2001]): Háborúban vagyunk? Terroristák, partizánok és a háború új formái. Fordította Szabó Márton. Politikatudományi Szemle XIII. évfolyam, 2004. 3. szám: 59–69 p.

Ricoeur, Paul (1998 [1967]): Erőszak és nyelv. Fordította: Boda Zsolt. Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. 124–136. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó.

Schwab, George (1998 [1987]): Enemy vagy Foe: a modern politika konfliktusa. Fordította: Szabó Márton. Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. 39–55. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó.

Szabó Márton (2003): A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. Budapest: L’Harmattan Kiadó.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/diszkurziv/index.html

Szabó Márton (2007): Ellenfél és ellenség a politikában. In Politikatudományi Szemle 2007, XVI. évfolyam 1: 9–22. p. on-line: http://www.poltudszemle.hu/szamok/2007_1szam/2007_1_szabom.pdf

 

A feldolgozás módja

A kurzus témáinak feldolgozása szemináriumi foglalkozás során történik, ami hármas feladatot jelent.

1. Referátum. Mindenki szabad vállalás alapján egy rövid (10-15 perces) referátumot tart a tematikában megadott 11 témák egyikéről, vagy azok egy részéről, vagy az olvasmányok egyikéről

2. Kérdések Minden résztvevőnek el kell olvasnia az egyes témákhoz megadott kötelező irodalmat (a „Politikai idegen” című könyv részletét), és ez alapján meg kell fogalmaznia minimum egy kérdést vagy problémát, amit nyilvános megvitatásra ajánl a szeminárium résztvevőinek.

3. Vita, beszélgetés. Aktív részvétel a szemináriumi foglalkozáson

Az érdemjegy alapja a referátum és a kérdések minősége, a foglakozási aktivitás.Budapest, 2014. január

Szabó Márton

professor emeritus

www.szabomarton.e3.hu

szabo@mtapti.hu
vissza