A 2009/10-es tanév megnyitója2009. szeptember 14-én megnyílt az Interdiszciplináris Társadalmi Kutatások Doktori Program első tanéve. A hallgatókat dr.Némedi Dénes, a Szociológiai Doktori iskola vezetője és dr. Tausz Katalin, a TáTK dékánja köszöntötte. A program vezetője, dr. Csepeli György reményét fejezte ki, hogy az interdiszciplinaritás jegyében történő képzés és kutatás eredménye versenyképes doktori disszertációk és szakemberek sora lesz.Honlap

A könnyebb tájékozódást és a folyamatos információcserét könnyíti meg a program hivatalos honlapja, az interdiszciplinaris.elte.hu, melyen minden lényeges és időszerű információ ott lesz. A honlapot dr.Prazsák Gergő, a program titkára és egyik oktatója szerkeszti.Publikálás

A képzés során különös jelentőséget tulajdonítunk a publikációknak. Minden hallgatónak évente ajánlatos legalább egy publikációt elhelyezni hazai szakmai lapokban. A kurzusmunka során egy idegen nyelvű publikáció javasolt. A fordítással és szerkesztéssel kapcsolatosan felmerülő költségekre pályázni lehet.Konferenciák

A hallgatóknak nemcsak az írott, hanem a szóbeli tudományos kommunikáció fórumain is meg kell tanulniuk részt venni. Ezért javasolt, hogy mindenki minden évben legalább egy hazai tudományos konferencián tartson előadást, s a képzés során aktívan részt vegyen legalább egy külföldi tudományos találkozón.Európai tanulmányok

A Doktori iskola a 2010-2011-es tanévtől kezdve része kíván lenni az European PhD in Socio-economic and Statistical Studies hálózatnak, melyet a berlini Humboldt Egyetem koordinál. A felvétel az Iskola hallgatói számára lehetséges, s a részvételt az Iskola anyagilag is támogatja.Kutatások

A doktori képzés célja, hogy a hallgató bizonyítsa a tudományos közösség tagjai előtt, hogy önálló gondolkodásra, kutatásra és eredményeinek megjelenítésére képes. A bizonyítás eszköze a doktori disszertáció, melyet a tutor (supervisor) segítségével a doktori hallgató elkészít. A Program oktatói lehetőséget kínálnak a hallgatók számára ahhoz, hogy kutatásaikban részt vegyenek.Oktatás

A doktori hallgatóknak részt kell venniük a Társadalomtudományi Karon folyó BA és MA képzésben. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megtanulják a szakmai kommunikáció alapfogásait, tanítva tanulhassanak.Vendégprofesszorok, teadélutánok

A képzés során lehetőséget kívánunk nyújtani arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek alkotó elmék birtokosaival, betekintést nyerjenek a kutatások részleteibe. Ennek érdekében vendégprofesszorokat és vendégelőadókat hívunk meg, akik a minden második hétfő délután tartott teadélutánokon adnak elő, amit megbeszélés és vita követ.


vissza