Curriculum Vitae and Professional Summary of Gyorgy Csepeli

Professor of Social PsychologyPersonal Data

Born: in Budapest, on February 14, 1946

Address: Budapest 1114 Bartók Béla út 17.

Phone: +36 30 989 0735

email: csepelig@yahoo.comPlace of work:

Institute of Sociology, Eotvos Lorand University

Department of Sociology, University of Miskolc (part time)

Prime Minister’s Office, BudapestAdministrative Experience

Chair, Department of Social Psychology (1986-2001)

Chair, Department of Cultural Anthropology (2001-2006)

Political State Secretary, Ministry of Informatics and Communication (2002-2006)

Public Policy Director, Ministry of Economy and Transport (2006-2008)

Public Policy Director, Prime Minister’s Office (2008- )

President, Hungarian Distant Learning Council (2006-)

Member, Council of National Office of Research and Technology (2004-

Chair, Program Committee of NIIF (National Broadband Academic Network) (2008-

Chair, Interdisciplinary Social Research PhD Program, ELTE, Faculty of Social Sciences (2009-Education

1965-69: Eotvos Lorand University (ELTE),

Department of Psychology, Department of Russian Literature

Degrees: MA from ELTE (Psychology of Dostoievsky)

PhD from HAS (Social Psychology of Hungarian National Identity)

DSc from HAS (National Identity in Hungary)Professional Experience:

1971-1982: Assistant Professor of Social Psychology, Institute of Sociology, ELTE

1982-1991: Associate Professor of Social Psychology, Institute of Sociology, ELTE

1991- Full Professor of Social Psychology, Chair of Department of Social Psychology at the Institute of Sociology, ELTE

1989-90: Visiting Fulbright Scholar, Department of Sociology, UCLA

1991 Spring: Dubach Distinguished Professor, Department of Political

Science, Oregon State University

1994-95: Department of Political Science, University of Michigan

1997 Spring: Visiting Professor, Department of Sociology, New School for Social Research

2000 Spring: Visiting Professor Yale University, Department of Sociology

2000- Permanent Visiting Professor, University of Gorizia

2000 Member of ERCOMER (Utrecht)Teaching Experience

Introductory semester undergraduate course on Social Psychology

Graduate course on Social Psychology of Anti-Semitism in Eastern Europe

Graduate course on Social Psychology and Anthropology of State Socialism

One semester graduate Internet course on Social Psychology

Undergraduate course on Social Psychology of Intergroup Relations

Research seminar on Social Construction of the Nation in Eastern and Central Europe

Research seminar on Gypsies in Central and Eastern Europe

Professional Societies

1993-94 President of the Hungarian Sociological Association

1990-95 International Association of Political Science, RC on Political Education and Socialization, Board member

2009 President-elect of the Hungarian Sociological Association

Editorial Board Membership

Journal of Ethnic and Migration Studies

Szociológiai szemle

Jel-Kép

Politikatudományi Szemle

Sample of Publications

2009

A selejt bosszúja. Mozgó Világ. 1:

Álarcosbál a blogteremben. Kritika. 6. 2-5.

Új szegénység. A digitális egyenlőtlenség kulturális hatásai. In Antalóczy, T., Füstös, L., Hankiss, E. (szerk.) (Vész)jelzések a kultúráról. Budapest: MTA PTI. 88-113. (co-authored with Gergő Prazsák)

Válság és nemzet. Mozgó világ. 7. 31-36.

2008

A butaság trónja. Mozgó Világ. 1. 3-9.

A deviancia változatai. Jel-Kép. 4. 3-8.

Wikitudás. Kritika. 4. 3-5.

A politikai én paradoxonai. Társadalomkutatás. 26.1. 3-10

A politikai mező antropológiai állandói. Kritika. 9. 5-8.

Wiki Knowledge. Resurgence of the Collective Mind. In Nyiri K. (ed.) Integration and Ubiquity. Towards a Philosophy of Telecommunications Convergence. Vienna: Passagen Verlag. 255-262.

Il nuovo malessere dei piccoli stati dell’Europa orientale. Futuribili.2008/3.2007

Közszolgálat a digitális korban. ( co-authored with Dessewffy T., Hammer, F., Kitzinger D., Magyar, G. Monori Mész A.) Médiakutató.8. 2. 7-23.

Nemzeti érzés és európai identitás (co-authored with Örkény, A., Székelyi, Poór, J., Várhalmi, Z.) Budapest: Atlantisz-Balassi

Modernizáció és szociális atomizáció. In Török, J. (szerk.) Hagyomány és modernitás. IX. Közművelődési Nyári Egyetem. Szeged. 101-113.

Kreativ társadalom Kritika. 12.2-4.

Between Two Worlds. The Discrepant Roles of Secret Agents of Past Regimes. In Poppe, E., Verkuyten, M.(eds.) Culture and Conflict. Liber Amicorum for Louk Hagendoorn. Amsterdam:Aksant. 69-75.

The New Distress of the Central European Small States. Central European Political Science Review, vol.7. No.26.42-48.

Az Európa Projekt. Mozgó világ. 3. 27-31. (Örkény Antallal és Székelyi Máriával)2006

A meghatározatlan állat. Budapest: Jószöveg

A tudás új forrásai. In Török, J. (szerk.) Művelődés-műveltség. Szeged. 170-181.

Az internet a térben- a tér az internetben. In Török, J. (szerk.) Tér-Társadalom- Kultúra. Szeged. 93-110.2005

The Multiple Lives of the Hungarian Highwayman (with Monika Mátay) In Gilman Srebnick, A., Lévy, R. (Eds.) Crime and Culture. An Historical Perspective. Aldershor:Ashgate. 183-197.2004

'Construction of the Roma Identity in Eastern and Central Europe: Perception and Self-identification.’ Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol.30. No.1. 129-150. (with Dávid Simon)

’Blindness to success. Social-psíchological objectives along the way to a market economy in Eastern Europe’ (coauthored with Antal Örkeny and Maria Szekelyi) In Kornai, J., Rose-Ackerman, S (eds) Creating Social Trust in Post-Socialist Transition. New York: Palgrave Macmillan. pp. 213-240.

’Paradigm Change in Sociology.’ Review of Sociology. Vol.10.2. 39-46 (with G.Prazsák)

’National identity in Hungary at the Turn of the Millenium.’ In Kolosi, T., Tóth, I.Gy., Vukovich, Gy. (Eds.) Social Report 2004. Budapest:TÁRKI. 456-468.2003

’Ambitious education: the role of family, school and friends in the development of successful Romany life courses.’ Romani Studies 5, Vol.13, No. 1 53-72 (coauthored with M.Székelyi, A. Örkény)

Az emberek vetése. Budapest:Jószöveg2002

A nagyvilágon e kívül…(Magyar nemzeti tudat-és érzésvilág 1975-2002) Budapest. Jószöveg

A „legjobb csomag modell”. Piaci döntések szimulációja valóságos viselkedésre vonatkozó adatok alapján (coauthored with Gábor Csere, Judit Plisz) (The Best Package Model-Simulation of market decisions based on data concerning real bevavior) Magyar Távközlés. 2. 22-25.2001

’Determinants of Denial and Acceptance of Refugees in Hungary.” In in Phalet, K., Örkény, A, (eds.) Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context. Aldershot:Ashgate 85-96 (coauthored with Fábián, Z., and Sik, E.)

’Attitudes and Stereotypes of Hungarian Police toward Gypsies.’ in Phalet, K., Örkény, A, (eds.) Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context. Aldershot:Asgate. 217-228 (coauthored with M. Székelyi, Örkény, A.)2000

Grappling with National Identity. How nations see each other in Central Europe. Coauthored with A. Örkeny and M. Szekelyi Budapest: Akadémiai Kiadó

European Nations and Nationalism. Theoretical and historical perspectives. Aldershot:Ashgate (coeditor)

'Conflicting Bonds of Ethnicity and Citizenship in Transylvania, Romania' Canadian Review of Studies in Nationalism vol.27.No.1-2. 101-110

Transition Blues. The Hungarian Quarterly. Vo.41.Summer. 64-71.

Elvesztett levelek útjai Budapesten 1992-ben és 1996-ban. Pszichológia. (20) 1, 55-62. (Dessewffy Tiborral)1999

Az antiszemita előítélet. (Anti-Semitic Prejudice) Budapest:Joszoveg (2.edition)1998

’The school of freedom.’ In Hufer,K-P., Wellie, B. (Hrsg) Sozialwissenschaftliche und bildungstheoretische Reflexionen: fachliche und didaktische Perspektiven zur politisch-gesellschaftlichen Aufklarung.Hamburg.301-310

Not known, only felt. Representation of National Sovereignty in Hungarian Society Today. In Gombár, Cs., Hankiss, E., Lengyel, L., Várnai Gy. (eds.) The Appeal of Sovereignty. Hungary, Austria and Russia. Boulder, Co.: Social Science Monographs. Atlantic Research and Publications, Inc. Distributed by Columbia University Press. 131-158.1997

'The imagery of national anthems in Europe.' Canadian Review of Nationalism.24.1-2.33-41 (coauthored with A. Orkeny)

Szociálpszichológia. (Social Psychology.Textbook) Budapest: Osiris

National Identity in Contemporary Hungary. Social Science Monographs, Boulder, Colorado. ARP, Inc.Highland Lakes, NJ. Distributed by Columbia University Press, New York.1996

'The changing facets of Hungarian nationalism.' Social Research. Vol.63. No.1. 247-286 (coauthored with A.Orkeny)

Deluded Nations:Dynamics of Nationalism in Central and Eastern Europe. In Farnen, R., Dekkere, H., Meyenberg, R,, German, D. (eds) Democracy, Socialization and Conflicting Loyalties in East and West. Cross-National and Comparative Perspectives. London:Macmillan. 223-241.

Hungarians’s Conflicting Identifications with the Homeland and Europe. Coautherd with L.Kéri, and I. Stumpf. In Farnen, R., Dekkere, H., Meyenberg, R,, German, D. (eds) Democracy, Socialization and Conflicting Loyalties in East and West. Cross-National and Comparative Perspectives. London:Macmillan. 195-206.1995

'Ideology and national identity: a national outlook.' Journal of Peace Research.vol.32.No.2. 165-179 (coauthored)

Accounting for the rich and the poor: existential justice in comparative perspective.’ In Kluegel, J.R., Mason, D.S., Wegener, B. Social Justice and Political Change. Public Opinion in Capitalist and Post-Communist States. New York:Aldine de Gruyter. 179-2O9. (coauthored)1994

The Impact of Class, Ethnicity, and Nationality ont he Identity of Disadvantaged Young Hungarians.( Coauthored with Z. Békés) In Farnen, R. (ed.) Nationalism, Ethnicity and Identity. New Brunswick:Transactions. 357-3691992

Ideology and Political Beliefs in Hungary. The Twilight of State Socialism. (coauthored with A. Orkeny) London: Pinter Publishers1991

'Competing patterns of national identity in post-communist Hungary.' Media, Culture and Society. Vol.13.325-339.1989

Structures and Contents of Hungarian National Identity. Frankfurt am Main:Peter Lang

’New alternatives of community building in Hungary.’ Health Promotion, vol.4. No.3. 247-254.1982

'Sense of national belongingness as a result of socialization.' International Journal of Political Education. 5.4.377-3871972

'An experimental investigation into the formation of intergroup relations.' European Journal of Social Psychology. 2,202-204. (coauthored)


back