CURRICULUM VITAE

Gergo Prazsak

PERSONAL

Date and place of birth: November 15, 1976

Budapest, Hungary.

Nationality: Hungarian.

Sex: Male

Languages spoken: Hungarian, Deutsch, English

Address: prazsak@gmail.com; prazsak@elte.hu

Linkedin: profile

Degrees

2002: M.A. in Sociology – Institute of Sociology, Eotvos Lorand University (ELTE), Budapest

2009: PhD in philosophy – University of Pecs (PTE), Pecs

2017: Habilitation in Sociology – Eotvos Lorand University (ELTE), Budapest

Scholarships

2014: New Central Europe Excellent Researcher Scholarship for Hungarian and International Researchers in Convergence Regions

2012-2014: Hungarian Academy of Sciences, Bolyai Scholarship

Professional Experience:

2002-2009: research fellow, National Council for Communication and Information Technology

2008-: Hungarian Sociological Association, Section president

2009-2017: Lecturer, Assistant Professor at Eotvos Lorand University, Interdisciplinary Doctoral School (2001-)

2008-2009: Lecturer at University of Pecs (philosophy)

2006-2007: Lecturer at University of Miskolc (social psychology)

Researches:

LIGHT ON, Cross-community actions for combating the modern symbolism and languages of racism and discrimination (European Commission Grant) 2012-2014

Value Systems of deviant groups (Hungarian Academy of Sciences 2012-2014)

A Geography of Value Systems (Eurolab, Leibniz Institute for the Social Sciences, Cologne) 2012 march

New authoritarianism in contemporary Hungary 2010-2011 (ELTE – University of Debrecen)

Orestes projekt 2009-2011 (ELTE)

Carpathian interethnic comparative research 2000-2002 (ELTE - Universitatea Babes Bolyai, Romania)

Elite knowledge” between the two world wars 1999-2001 (ELTE)

Administrative Experience

Research fellow, Interdisciplinary Doctoral School at Eotvos Lorand University (2009-)

Research fellow, National Council for Communication and Information Technology, Hungary (2002-2010)

Administration professional examination (2004)

Teaching Experience

Social values in international comparative research (PhD course) 2010, 2011, 2012, 2014

Nations in Europe (PhD course) 2010, 2011, 2012, 2014

The new Authoritarianism (PhD course) 2011, 2014

Sociology of Social Networks and Information Society (BA, MA courses) 2007, 2013

Nietzsche and the “Eternal return” (MA courses) 2008

Comparative value study (MA courses) 2010

Sociology of Deviance (BA, MA courses) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Intercultural Social Psychology (BA, MA courses) 2010, 2011

Introduction to SPSS (MA, PhD courses) 1999-2015

Examples of publications

Books, book chapters

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2016. Old and new authoritarianism.In Murányi, I. (ed.) Eternal return?: The Specter of Radicalism Young Radicals in Hungary among Young People in Europe and Hungary. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2016. pp. 39-74.

Fekete, M., Prazsak, G. 2014. Kulturális kasztrendszer: Autonómia es közösségiség szerepe a fiatalok kulturális aktivitásában. (Cultural caste system: the role of the autonomy and community in young people's cultural activity) In Nagy, A., Székely, L. (ed.) Másodkézből – Magyar Ifjúság 2012. Budapest: ISZT

Prazsák, G. 2013. Understanding between cultures (and not). In Bacsak, D., Kramer, L., Szabo, M. (ed.) Kulcskérdések a társadalomkutatásban. Budapest: ELTE

Csepeli, Gy., Murányi I., Prazsák G. 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon. (New authoritarianism in contemporary Hungary). Budapest: Apeiron

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. New Authoritarianism. In Balogh, B., Baltatescu, S. Bernath, K., Biro-Kaszas, E., Hatos, A. (eds.) European, National, and Regional Identity. Proceedings of the International Conference “European, National, and Regional Identity pp. 39-64

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Internetezők az értékek vonzásában (Internet users in attracting of values). In Mit értékelnek a magyarok? Budapest: Faludi Ferenc Akadémia 18.pp

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Kultúra, internet, autonómia (Culture, internet, autonomy). In Antalóczy, T. Füstös, L,. Hankiss, E. (szerk.) Mire jó a kultúra? Budapest: Magna 32.pp

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Internet és társadalmi egyenlőtlenség Magyarországon (Internet and social inequality in Hungary). In: Tudományos közlemények. E-világi trendek. Szerk. G. Márkus György. Budapest: Általános Vállalkozási Főiskola

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban (Eternal return? Society in the Age of Information). Budapest: Jószöveg

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2009. Új szegénység (New poverty). In: [Vész] jelzések a kultúráról. szerk. Antalóczy T. - Füstös L. - Hankiss E. Budapest: MTA PTI.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2008. eKultúra (eCulture). In: Társadalmi Riport 2008. szerk. Kolosi Tamás – Tóth István György. Budapest: TÁRKI.

Prazsák, G. 2007. Network Society 2.0, or virtuelle Gemeinschaft. In: Mobile Studies: Paradigms and Perspectives ed. by Kristóf Nyíri, Vienna: Passagen Verlag

Prazsak, G. 2005. India, Ladak 2005. (online book)

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2004. Kettős korszakváltás (Dual epochal change). In: Publicationes. Miskolc

Csepeli, Gy., Kucsera, Cs., Prazsák, G. 2003. Európa mint fölérendelt cél (Europe as Superordinate Goal). In.: Emberek vetése. Budapest: Jószöveg

Edited book

Prazsák, G. (szerk.) 2011. Nemzetek Európában. (Nations in Europe) Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Program pp. 163

Papers

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. New authoritarianism-a research note In Revista Sociologie Românească Vol. IX. No. 1. pp. 47-63

Csepeli, Gy., Murányi, I., Prazsák, G. 2011. Diszkrimináció és intolerancia a mai magyar társadalomban. (Discrimination and intolerance in today's Hungarian society) In Kritika. 11. 9-10. 1.5.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. Új tekintélyelvűség. (New authoritarianism) In Szellem és Tudomány 2011/2-3. sz., pp. 28-50

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. Az el nem múló feudalizmus (The everlasting feudalism). In: Társadalomkutatás. Vol. XXIX. No. 1. pp. 16.

Prazsák, G. 2010. Prolegomena az európai internethasználók értékpreferencia-változásának vizsgálatához. (Prolegomena in to the value-change of the European internet users) In Információs Társadalom 2010/2 Vol. X. No. 2.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Internetezők játékai (The games of internet users) In Jel-Kép 201/1-2 (journal)

Prazsák, G. 2009. A teve, az oroszlán és a gyermek. Nietzsche emberképe az információs társadalom tükrében (The camel, the lion and the child - Nietzsche's image of man in the light of the information society). In Információs Társadalom 2009/2.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2009. Új technológiák – kommunikációs rétegződés – társadalmi státusz (New technologies – communication stratification – social stratification). In Információs Társadalom 2009/2

Prazsák, G. 2008. Versengés és közjó (Competition and common good) In: Kritika 2008/4

Prazsák, G. 2007. Network Society 2.0, virtuelle Gemeinschaft. In Világosság No. 9.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2007. A tévedések szomorú játéka (A sad games of mistakes). Kritika 2007/4.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2006. Liberális közönség (Liberal public). Kritika 2006/7.

Hendlein, T., Prazsák, G. 2005. A hálózati társadalom receptje – Gondolatok Manuel Castells „A hálózati társadalom kialakulása” című könyvéről (Recipe of Network Society – Thoughts about Manuel Castells: The Rise of the Network Society). In: Információs Társadalom 2005/4.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2004. Paradigm Change in Sociology In: Review of Sociology Vol. 10-2004-2.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2003. Paradigmaváltás a szociológiában (Paradigm Change in Sociology). Kultúra és Közösség. 4.sz.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2003. Magyar Mátrix III (Hungarian Matrix III). In Kritika. 12. sz.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2003. Magyar Mátrix II. (Hungarian Matrix II). In Kritika. 11. sz.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2003. 2003. Magyar Mátrix I (Hungarian Matrix I). Kritika. 10. sz.

Policy papers

Prazsák, G. 2005. A Brunszvik Teréz számítógépes program első éve (The first year of Theresa Brunswick computer program). Budapest: NHIT Iroda.

Prazsák, G. 2005. A nanotechnológia (információs) társadalmi hatásai (Impacts of nanotechnology to information society). Budapest: NHIT Iroda.

Poór, J., Prazsák, G. 2005. Az információs társadalom koncepciója Európában (The concept of information society in Europe). Budapest: NHIT Iroda.

Prazsák, G. 2005. A negyedik generációs mobilkommunikáció (The fourth-generation mobile communications). Budapest. NHIT Iroda.

Prazsák, G. 2004. A Brunszvik Teréz óvodai számítógépes program fogadtatása (The reception of Theresa Brunswick computer program in Kindergartens). NHIT Iroda.

Prazsák, G. 2004. eLearning – intelligens tanulás (eLearning – intelligent learning). Budapest. NHIT Iroda.

Prazsák, G. 2004. ICT piac az Európai Unióban 2001-2003 (ICT market in the European Union 2001-2003). Budapest: NHIT Iroda.

Prazsák, G. 2004. Az internet használata 2001-2003 (Using the internet 2001-2003). Budapest. NHIT Iroda.

Prazsák, G. 2002. Internet penetráció a helyi önkormányzatoknál (Internet penetration in local government). Budapest: NHIT Iroda

back